Instructie Verantwoord Alcoholschenken

nix 18 logoAlle barvrijwilligers bij Stichting Bar 't Kelderke zijn in het bezit van een IVA-cerfiticaat: Instructie Verantwoord Alcoholschenken. Binnen Stichting Bar 't Kelderke is de Drank en Horeca van toepassing, hieronder een korte toelichting hoe deze wetgeving wordt toegpast. Het IVA-certificaat is met name bedoeld voor barvrijwilligers bij sportverenigingen, echter werkt Stichting Bar 't Kelderke ook met barvrijwilligers en is deze wetgeving ook op ons van toepassing.  

Drank en Horecawet
Wetboek van Strafrecht artikel 252

De volgende zaken uit de Drank en Horecawet zijn van toepassing:

 • Leeftijdsgrenzen voor schenken: voor zowel zwak alcoholische dranken (tot 15%) als sterke drank (boven de 15%) vanaf 18 jaar. Bij twijfel dient de barvrijwilliger naar een legitimatiebewijs te vragen.
 • Definitie zwak alcohol houdende drank: alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank van 0,5% tot 15%, zoals bier en wijn, premixdranken in fles of blikjes van rond de 5% en lichte shooters van rond de 10%. Ook port, sherry en vermouth worden hiertoe gerekend, hoewel deze vaak meer dan 15% alcohol bevatten.
 • Definitie sterke drank: alcoholhoudende drank van 15% of meer, zoals sterke shooters van rond de 20% en overige sterke drank van 15% of meer, zoals jenever, rum, whiskey, cognac, likeuren, ongeachte de wijze waarop deze drank wordt geserveerd. Let op: Een eenheid sterke drank (bijvoorbeeld rum) geserveerd met een flesje cola of gemixt in een glas, geldt dus als sterke drank. De verhouding sterke drank en de toegevoegde cola speelt daarbij geen rol.
 • Een sportvereniging die alcoholhoudende drank verstrekt is verplicht de leeftijdsgrenzen zichtbaar en goed leesbaar aan te geven in de sportkantine
 • Aanwezigheidsverbod voor personen die zichtbaar teveel hebben gedronken
 • De vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf dient aanwezig te zijn in het pand en getoond kunnen worden bij controle van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
 • De sportvereniging dient een bestuursreglement alcohol in sportkantines te hebben ingediend bij aanvraag of aanpassing van de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf. Dit bestuursreglement dient ook in de kantine aanwezig te zijn en bij controle door de VWA getoond kunnen worden. Vergunningen die voor 1 januari 1996 zijn afgegeven blijven geldig blijven zolang de leidinggevenden en de accommodatie niet zijn veranderd. Voor deze vergunningen is het dan formeel ook niet strikt noodzakelijk een bestuursreglement te hebben al wordt dit wel aanbevolen door NOC*NSF en sportbonden.
 • Een registratielijst van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken hebben gevolgd dient in de kantine aanwezig te zijn.
 • 2 personen binnen een vereniging hebben een Verklaring Sociale Hygiëne. Een gekwalificeerde barvrijwilliger mag eindverantwoordelijke zijn bij de verstrekking van alcohol.
 • Indirecte verstrekking is niet toegestaan. Met andere woorden geen alcohol voor ouderen, wanneer drank bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar. De barvrijwilliger kan alleen verantwoordelijk worden gesteld als het voor hem duidelijk is dat drank uiteindelijk bestemd is voor iemand jonger dan 18 jaar
 • Op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken dient er minimaal 1 barvrijwilliger aanwezig te zijn die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gehad en als zodanig staat geregistreerd.
 • Het is verboden personen onder de 16 jaar bardienst te laten draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. NOC*NSF adviseert een leeftijd van minimaal 18 jaar aan te houden voor barvrijwilligers.
 • Het is degene die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, verboden op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben, met uitzondering van supermarkten. Dit geldt niet voor personen van 16 of 17 jaar die dienst doen in een inrichting in beheer bij paracommerciële rechtspersonen (waaronder sportverenigingen) of waar het horecabedrijf wordt uitgeoefend.
Alcohol en verkeer:

 • Bij een alcoholgehalte boven 0,5 promille is het verboden een voertuig te besturen volgens de Wegenverkeerswet. Voor beginnende autobestuurders is deze limiet lager namelijk 0,2 promille. Deze lagere alcohollimiet geldt gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs, voor autobestuurders die dit (beginners)rijbewijs op of na 30 maart 2002 hebben gekregen. Autobestuurders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, maar het is de vereniging er alles aangelegen haar goede naam te behouden. NOC*NSF en sportbonden zijn van mening dat alcohol en verkeersdeelname niet samen gaan en dragen dit ook uit aan hun leden middels het Model bestuursreglement alcohol in sportkantines en de instructie verantwoord alcohol schenken. In deze instrumenten wordt de lijn gehanteerd geen alcohol te drinken als je nog moet rijden en wordt opgeroepen BOB-afspraken te maken

Contact

Reserveren

Reserveren voor de Escape Room? Klik hier om te kijken welke opties nog beschikbaar zijn! Let op: Reserveren is verplicht

Facebook

Volg ons op Facebook en ben op de hoogte van het laatste nieuws van 't Kelderke!
www.facebook.com/kelderke

Geopend

 • Bar 't Kelderke
 • Vr. 21:00 t/m 02:00
  Za. 21:00 t/m 02:00